Poliklinika Troskot Biloglav - Pedijatar Zadar

Pedijatrijska kardiologija

Pedijatrijska kardiologija - Poliklinika Troskot Biloglav

  • Subspecijalistički pregled kardiologa
  • EKG i ultrazvuk srca
  • Procjena srčanog šuma
  • Pregled djece sportaša
  • Prirođene i stečene srčane greške
  • Poremećaji srčanog ritma
  • Iznenadni gubitak svijesti
  • Bolovi u prsištu i osjećaj preskakanja srca