Poliklinika Troskot Biloglav - Pedijatar Zadar

Pedijatrijska neurologija

Pedijatrijska neurologija - Poliklinika Troskot Biloglav

 • Subspecijalistički pregled neurologa
 • Ultrazvuk mozga
 • Procjena neurološkog statusa po dobi
 • Praćenje neurorizične dojenčadi i djece
 • EEG (elektroencefalografija)
 • Transkranijski kolor dopler (TCCD)
 • Migrena u dječjoj dobi
 • Iznenadni gubitak svijesti
 • Konvulzije u febrilitetu
 • Epilepsije
 • Prirođene malformacije mozga i leđne moždine
 • Bolesti perifernih živaca
 • Mišićne bolesti